O VII Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodziny - po Zlocie... słów kilka Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 25 września 2018 15:11

VII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny odbył się w dniach 10-11.09.2018r. w Ostrołęce. Organizatorami byli Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce, Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Częstochowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny z siedzibą w Gliwicach. Przyjechali do nas goście, prelegenci, moderatorzy warsztatów, asystenci rodziny i ich kierownicy /koordynatorzy,  z całej Polski.

Prelekcje p. Katarzyny Napiórkowskiej, naczelnika Wydziału ds. Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS i prof. Izabeli Krasiejko, eksperta w dziedzinie asystentury rodziny w Polsce, dostarczyły uczestnikom wiedzy dot. stopnia rozwoju asystentury w kraju oraz rangi działań podejmowanych przez kierowników czy koordynatorów zespołów ds. asysty rodzinnej. Wykład p. Agnieszki Pieczyńskiej, psychoterapeuty i superwizora,  wniósł wiedzę na temat znaczenia superwizji w pracy służb społecznych. Pani Agnieszka Macyk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny, zaprezentowała działalność organizacji. Udział i wykłady znawców tematu podniósł prestiż tego przedsięwzięcia.

Zaprezentowano również działalność Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego. W pierwszej części, w programie artystycznym wystąpiły dzieci z 6 świetlic ZPWDz, przygotowane przez wychowawców, przy wsparciu p. Pauli Skiby i p. Mariusza Brodowskiego. Kolejna część to prezentacja działań ZPWDz, podejmowanych w ramach zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dokonana przez kierownika placówki.

Znajomość specyfiki pracy asystentów rodziny ze strony Władz Miasta wynika z zainteresowania sprawami wspierania rodziny w środowisku lokalnym. Zakres tego wsparcia przedstawiła w swoim wystąpieniu p. Iwona Suska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Ostrołęki. Podczas Zlotu doceniono także rolę Przedsiębiorców, którzy od 2012 roku wspierają ostrołęckie rodziny w ramach Karty Wielkiej Rodziny. Prezydent Miasta Ostrołęki wręczył przedstawicielom firm podziękowania za dotychczasową współpracę.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się występem Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka” na scenie OCK. Tradycyjną już  podczas Zlotów, kolację integracyjną   dla wszystkich uczestników konferencji, uświetnił koncert zespołu  „Droga Na Ostrołękę”.

W drugim dniu, podczas warsztatowej części Zlotu, uczestnicy dyskutowali w grupach na temat roli kierowników we współpracy asystentów z instytucjami pomocowymi. W części podsumowującej ten dzień zostały przedstawione wnioski wypracowane w poszczególnych grupach, które po dokonaniu analizy przez Radę Naukową Zlotu, zostaną opublikowane. Warsztaty były prowadzone przez osoby zawodowo zajmujące się asystenturą rodziny: prof. Izabelę Krasiejko, p. Agnieszkę Macyk,  p. Małgorzatę Mróz, p. Martę Trybuś, p. Annę Tomulewicz oraz p. Agnieszkę Werdę. VII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny zakończył się wręczeniem przez p. Grzegorza Płochę, wiceprezydenta Miasta Ostrołęki, certyfikatów potwierdzających udział w konferencji.

Organizację  VII Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny w Ostrołęce wspierali Samorząd i Prezydent Miasta Ostrołęki, Ostrołęckie Centrum Kultury, Pan Mateusz Siennicki, Droga Na Ostrołękę, Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Ostrołęce  z telewizją internetową KELE oraz Piekarnia Kurpiowska Serafin.

VII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny był wydarzeniem, ważnym dla całego Zespołu Pracowniczego ZPWDz, jako współorganizatorów. Z informacji uzyskanych od większości uczestników wiadomo, że zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym, Zlot został przygotowany na wysokim poziomie. Organizatorzy, a szczególnie Pracownicy ZPWDz, bardzo zaangażowali się w realizację tego przedsięwzięcia. I, jak widzimy na poniższym filmie, spotkanie przebiegało zgodnie z  ustalonym  programem.

Przyćmienie Osadź Osadź ten film na swojej witrynie