Spotkanie Opłatkowe Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 grudnia 2018 16:43

 

W dniu 14 grudnia br. na Hali Widowiskowo- Sportowej im. A. Gołasia w Ostrołęce odbyło się Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Pracowników Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce dla rodzin wspieranych przez asystentów rodziny oraz dzieci uczęszczających do świetlic i ich rodzin. Spotkanie poprowadziła p. Agnieszka Kornaga- Bałdyga wraz kierownikiem ZPWDz, p. Wiolettą Tabor.  Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych, dzieci ze świetlic zaprezentowały przedstawienie jasełkowe pod tytułem „Wigilijna ulica” przygotowane pod okiem wychowawców.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście p. Maciej Kleczkowski - Prezydent Miasta  i p. Grzegorz Milewski - radny Rady Miasta. Zgodnie z tradycją były życzenia i dzielenie się opłatkiem. Nie mogło również zabraknąć Mikołaja, który przywiózł dla dzieci worki pełne prezentów.

W skład Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego wchodzi sześć placówek wsparcia dziennego w formie świetlic opiekuńczych oraz zespół do spraw asysty rodzinnej. Przedmiotem działalności zespołu jest realizacja zadań z zakresu wsparcia i pracy z rodziną, w tym: zapewnienie opieki i wychowania dziecku, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań, realizacja programów profilaktycznych, wzmacnianie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie terapii i mediacji i organizowanie dla rodzin spotkań tzw. "grup wsparcia" lub "grup samopomocowych".

Zobacz więcej zdjęć ze Spotkania Opłatkowego